Kurs
podstawowy

PROGRAM
i OBOWIĄZKI

Czytaj więcej

NASI
WYKŁADOWCY

NASI
WYKŁADOWCY

Czytaj więcej

SZKOLENIA
DODATKOWE

SZKOLENIA
DODATKOWE

Czytaj więcej

STREFA WSPARCIA
DYDAKTYCZNEGO

STREFA WSPARCIA
DYDAKTYCZNEGO

Czytaj więcej

ABSOLWENCI
MÓWIĄ O NAS

ABSOLWENCI
MÓWIĄ O NAS

Czytaj więcej

Kurs
podstawowy

PROGRAM
i OBOWIĄZKI

Czytaj więcej

NASI
WYKŁADOWCY

NASI
WYKŁADOWCY

Czytaj więcej

SZKOLENIA
DODATKOWE

SZKOLENIA
DODATKOWE

Czytaj więcej

STREFA WSPARCIA
DYDAKTYCZNEGO

STREFA WSPARCIA
DYDAKTYCZNEGO

Czytaj więcej

ABSOLWENCIMÓWIĄ O NAS

ABSOLWENCI
MÓWIĄ O NAS

Czytaj więcej

DLA KOGO?

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (SDDA) jest wewnętrzną formą przygotowania do pracy dydaktycznej nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich UEK (obowiązkowy kurs podstawowy)…

Czytaj więcej

„Prawdziwy nauczyciel powinien być
zawsze najpilniejszym uczniem”.

Maksim Gorki

Kurs podstawowy

Kurs podstawowy SDDA przeznaczony jest dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich, którzy zgodnie z treścią uchwały Senatu UEK nr 35/2017 objęci są obowiązkiem jego zrealizowania w pierwszym i drugim roku zatrudnienia w Uczelni.

Czytaj więcej

Nasi wykładowcy

Wykładowcy – Specjaliści – Hospitatorzy

Czytaj więcej

Szkolenia dodatkowe

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej organizuje również dodatkowe szkolenia, które obejmują warsztaty, seminaria i inne formy, służące rozwojowi lub doskonaleniu kompetencji dydaktycznych, w tym z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami i środkami dydaktycznymi, w których – na zasadach dobrowolności – może uczestniczyć każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni.

Czytaj więcej